tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
It serves tha same purpose as Savlon but it's for your eyes.
"Pass me the tube of Savlook, I've hurt my eyes"
viết bởi Dan Waring 16 Tháng hai, 2009

Words related to Savlook

eyes look savelook savlon vision