Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
It serves tha same purpose as Savlon but it's for your eyes.
"Pass me the tube of Savlook, I've hurt my eyes"
viết bởi Dan Waring 16 Tháng hai, 2009
2 0

Words related to Savlook:

eyes look savelook savlon vision