tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a truely ass kicking Snail Busting Londoner Evil Geniousss. only to be used on truely spectacular people!
Hey Sbleg! You get the antennae and I'll kick it in its soft underbelly!
viết bởi Sbleggy 06 Tháng tư, 2004