tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A small yet well off country, with modern technology, very near to Smogbolia.
Well, thats all Scandahoovian to me.
viết bởi Dahrkthorne 29 Tháng năm, 2005