tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A large vat
Josephine, you fat pig! You ate the entire d**n schissel of broc and beans...idiot!
viết bởi Jaburkburk 10 Tháng một, 2012