tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Extremely wet female Orgasim
When I went down on that hot chick i gave her a schlitterbaun.
viết bởi El General Pancho V! 10 Tháng bảy, 2008

Words related to Schlitterbaun

banban moist orgasim schlit schliterban