tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The act of receiving a blumpkin in a Schlitterbahn bathroom.
"There are some dirty MILFS at Schlitterbahn that gave me a Schlitterblumpkin.
viết bởi BillyWonka 05 Tháng sáu, 2011