tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A person who's diet consist of 100% penis...
All of Justin Hartman's friends are schlongitarians!
viết bởi Z-Mayo 07 Tháng sáu, 2009

Words related to Schlongitarian

beef curtian donkey schlong vegitarian zucchini bikini