tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Without, or lacking, a penis.
I swear, sometimes Gay Matt makes me think he's schlongless.
viết bởi Foobadoobadoo 14 Tháng một, 2007

Words related to Schlongless

dickless nodick penis penisless schlong