tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Getting a boner in freezing cold environments.
Bob: "It's snowing today and I popped a schlongsicle when this hot chick sat next to me."

Ted: "You need to get laid."
viết bởi Satan's Clown Car 28 Tháng năm, 2010