tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A gargantuan penis
He tore her pussy up with his big ol' schlonky.
viết bởi Christoph Cole 21 Tháng mười, 2008