tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Sexy bitch, that is easy to fuck.
Harry: Look at this bitch.
Felix: Jeah, nice schlonze.
viết bởi king netguru 11 Tháng sáu, 2009
 
2.
good looking drunken and/or drugged woman, that is easy to fuck.
schlonzen alert !
viết bởi acidsinthi 12 Tháng sáu, 2009