Top Definition
1)A term of greeting, used in small informal groups of friends: usually associated with randomness.

2. Term used when bored to start some randomness, lighten the mood, or change the subject
1. Bob (spots Jay): Schloom
Jay: oh hey whats up Bob

2. Joe: god this sucks
Dave:yeah i know
Jim: Schloom
Dave: wtf..lol
Joe: haha
viết bởi D-Nog 20 Tháng hai, 2009
a grimey person; a grime ball
kelly and tess are schlooms. they blow me off all of the time.
viết bởi Nate Nate the Snake 02 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×