tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Dreary; rainy.
The weather tonight is schloony.
viết bởi jimgoss 19 Tháng mười một, 2011