Top Definition
A slang word that is teasing the way Californians speak. This word can be used in place of the word S***, Shut, F***, Cool, Loser, and Idiot. The word meaning is detemined by context clues.
I am the Schluh!

I think you should both Schluh up.

Go Schluh yourself!

That was so Schluh!

You guys are Schluhs.

Patrick: Omg, hi like, totallt fer sure, i mean like, whatever, cause duh, right!?!?
Jenna: Ur like, rude.
Patrick: Uh like, nooooo!! Duh in the Schluh, bruh!!!
viết bởi MuffinboyAndLilSis 10 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×