tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A female penis. syn: man-gina

That chick's got a huge schmainis!
viết bởi Daniel, Joe, Andrew 02 Tháng tám, 2003