tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
combination of Smoke and bake, the "ch" is just for fun.
I was so schmaked last night
viết bởi Sassy Schmoner 21 Tháng mười hai, 2011