tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
The next stage of fancy
That nice hotel is fancy schmancey
viết bởi Shinaenae 06 Tháng mười hai, 2010