Top Definition
Any irresponsible and/or devious action taken by a bank with the intention of fleecing its customers.
My bank schmanked me with multiple fees for things that weren't my fault.
viết bởi velocitycu 12 Tháng tư, 2010
The universal anything.
you're such a schmank

hey man me and that chick totally schmanked
viết bởi Wankmasta 18 Tháng mười, 2004
Disgusting, tan bed abuser, trailor park hoochie. Pretty much just a nasty bitch.
that is the schmankiest bitch I've ever seen
viết bởi malfoof80 24 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×