tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Very small object. A cross between small and little.
Tis a schmatle car ya have there mikey!
viết bởi The Almera boyz 10 Tháng ba, 2011