An interuption in which the word itself baffles or distracts those whom shouldn't have heard what has just been said.
watch and enjoy a video showing you schmay at its best.

www.youtube.com/watch?v=UqSlpiB6R4Q
#schmay #distraction #interuption #baffle #funny #tara #alix
viết bởi Tara&Alix 05 Tháng tám, 2008
Top Definition
To smoke refer, marijuana, or get high in another manner. Can be used as a noun, verb, or adjective--schmayed. A variant is schmock, schmocked.

A good
Why are your eyes so bloodshot? Shhhh, Rob and I are about to schmay.

My eyes? I'm just tired.
#schmayed #schmocked #lit #porro #volado
viết bởi Snufalufagussy 16 Tháng bảy, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×