tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a chincy alien that resembles a leprechaun with cerebral palsy
that fuckin schmeho is such a bastard
viết bởi lack 25 Tháng ba, 2012