noun, a guy who thinks that money, fashion sense, and the proper affectation equals coolness.

origin-Yiddish (a stupid person)

related words- Poser, Poseur
"That guy Manny, he ain't all that! He's a fuckin' Schmendrick!"
viết bởi Malmorte 03 Tháng hai, 2004
Top Definition
A stupid and ineffectual nobody.

From Yiddish shmendrik, the name of a character in an operetta by Avrom Goldfaden (1840-1908), Father of Yiddish Theater. (Dictionary.com)
"Nice, isn't it. Go ahead, take it. Here's the thing: That schmendrick that keeps looking over here -- and that one -- he's got a gun. You gotta do, what you gotta do. Stealin'. It's a beautiful thing." (Gatorade commercial featuring Harvey Keitel urging Derek Jeter to steal second base. See it on YouTube)
viết bởi JSim 04 Tháng năm, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×