tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A better word than perfect
Your actually Schmerfect shxyy
viết bởi FxckRyaan 12 Tháng mười hai, 2013