Top Definition
To be 'schmocked' literally means to be high or intoxicated due to the consumption of marajuana.
'Last night I was really schmocked off that weed'
#schmocked #weed #high #schmock #marajuana
viết bởi Mikeyyyyyyyyyyyyyy 26 Tháng năm, 2012
To be high due to cannibis/marajuana (schmock).
'This is some good weed'
'I know man I'm totally schmocked'

'Dude, lets go get schmocked'
#schmocked #schmock #shmocked #chmocked #high
viết bởi Badboy2k12 26 Tháng năm, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×