Top Definition
To be 'schmocked' literally means to be high or intoxicated due to the consumption of marajuana.
'Last night I was really schmocked off that weed'
viết bởi Mikeyyyyyyyyyyyyyy 26 Tháng năm, 2012
To be high due to cannibis/marajuana (schmock).
'This is some good weed'
'I know man I'm totally schmocked'

'Dude, lets go get schmocked'
viết bởi Badboy2k12 26 Tháng năm, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×