tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Noun. Oddball of the group.
"Look at the Schmoozeball zoned out at the t.v."
viết bởi Schmoozeball 29 Tháng một, 2010