tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A girl who sleeps around alot at a young age and brags about it
Girl: Isn't that the School Slut
Girl 2: Yes OMG yes it is
Girl 3: HAHAHAHAHAHAH
viết bởi Nannon 07 Tháng mười hai, 2013