Top Definition
One who "schools" (see Schooled)

Schoolers' victims are known as Schoolee (see Schoolee)
Frank - "Hey dude, I totally schooled that nerd from woodshop class in!"

Mitch - "Oh snap! That makes you the schooler and him the schoolee!"

Frank - "You said it, bro."

*Slaps five*
viết bởi Koolguy_GT500 16 Tháng ba, 2010
a person attending school for the primary reason of not learning
Teacher: I wish you werent such a schooler
Student: Meh, what can u do?
viết bởi sacrilicious 20 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×