tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The silent pledge all grade schoolers take to never crap in a school toilet.
"I really gotta go, but I took the pledge."
viết bởi John Mahoney 28 Tháng mười, 2004