tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A slang name for a cigarette or smoke.
there's nothing like a good schteeg after a meal.
viết bởi redbaron1976 24 Tháng năm, 2010