tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To describe the excitement of fornication.
Yo man, I gettin' it tonight....SCHTOKE!
viết bởi Joe C.... 25 Tháng mười một, 2006

Words related to Schtoke

bumping uglies doing it fornication fuck sex