Top Definition
A term for one kissing ones teeth.

Pronounced: Scha-up-s

(note the "up" must be pronounced as tho you are from sheffield)
eg. In a conversation:

A:"Got any food?"
B:"Nah im out"
A:(Sound of kissing teeth)
B:"Don't Schups me fool"

(variation)

B:"Don't be schupsing me fool"

eg. In a conversation about something thats happened (past tense)

A:"Why did you hit him?"
B:"Because e schupsed me innit, man knows not to schups me now, get me."

viết bởi Gminster 24 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×