tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The diving face-first into your bed, and saying Schvikdik in mid-air.
Mike did a Schvikdik onto Jake's bed.
viết bởi bigbag 19 Tháng tám, 2005