tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An overweight penis.
Sam loves a good schvoinkle
viết bởi Padonkadonker 11 Tháng năm, 2011