tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
an insult. Using a french accent, usually pourtaining to a video game
American - "u got 12aped n00b, sit the fuck dow"

French dude - "Chu got Schvrepped u schtupid nyewbp"
viết bởi Je23 03 Tháng chín, 2007