tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
N Too much teeth during fallacio or the damage afterwords
That girl gave me too much schwabble
viết bởi Mike 29 Tháng mười, 2003
 
2.
ball sweat
I need to take off my pants so this schwabble can dry.
viết bởi poppycock56 20 Tháng sáu, 2011