Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally schwastypants.
viết bởi Sheriff Law 25 Tháng sáu, 2012
2 0
 
2.
When someone is "super" wasted.
Micheal is totally getting schwasty pants.
viết bởi Sheriff Law 25 Tháng sáu, 2012
1 0