tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To grab/graze someones genitals/breastes.
I wana schwazz you all night long baby.
viết bởi MwahKissHugSCHWAZZ 07 Tháng bảy, 2009