tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Schwuler HOMO
You are a Schwomo
viết bởi Klaus 25 Tháng mười một, 2003