Top Definition
A scientifically illiterate person. One who doesn't have basic understanding of, or denies, scientific facts.

A creationist, flat-Earther, or geocentrist.
That science retard doesn't seem to know the most basic scientific concepts.

The science retards claimed the Earth was only 6,000 years old!

Alexander said the Sun goes around the Earth. What a science retard!

Those science retards are discussing how man and dinosaur lived together. Idiots!
viết bởi Science lover:) 21 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×