tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Something that sounds sciencecy or relates to science
Using big words in science may help you sounds scientificky
viết bởi dandyDavis 26 Tháng sáu, 2010