tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A fetish (Scary & Kinky). Fearing for you're life while being Kinky.
That night terror was so scinky
viết bởi troyboy4life 19 Tháng một, 2011