tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to scold
"i wave my finger scoldingly at you"
viết bởi Da Foo 08 Tháng mười một, 2003