tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
goes with blizzm with my flip flop, means, you gonna be playing tonight?!
"YO!!! blizzm with my flip flop!! scratchin in my record shop!"
viết bởi Matt 15 Tháng một, 2004