tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
goes with blizzm with my flip flop, means, you gonna be playing tonight?!
"YO!!! blizzm with my flip flop!! scratchin in my record shop!"
viết bởi Matt 15 Tháng một, 2004