Top Definition
A Scroodle is the collective name for both the Scrotum, and Doodle.
Dude she grabbed my whole scroodle last night! Both doodle and scrotum!
viết bởi Big Joshy P 16 Tháng sáu, 2013
3 more definitions
To scribble and doodle simultaneously in a fashion where it looks like your kinda mental(past experience).(IT helps to sniff sharpies)
My scroodle has a puking muffin on it!

Eww your scroodle looks like crap.

ARe you scroodling or having a seisure?
viết bởi Leanna T. 08 Tháng hai, 2008
to give oral sex to a male.
give head
hummer
Did you scroodle his noodle last night?
viết bởi CV 21 Tháng sáu, 2004
any hair falling off, or belonging on a scrotem
"Damn Billy, you got motherfuckin scroodles all over my sammich!"
viết bởi Aaron Mitchell 27 Tháng mười hai, 2002

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×