tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
John Yasik
John Yasik's nicknames are

Nutsack
Nutboul
Captain Nut
Scrotum Scrag
viết bởi Jetsdoe 11 Tháng năm, 2011