tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
a scrub(medical/dental clothing) shirt that is worn over the top of a collared shirt exposing the collar of the under shirt.
viết bởi BaylorRadTech 13 Tháng sáu, 2012