tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Vicious, dog eatting villian of the West Coast.
This Scullywagmonster just ate my Bruno.
viết bởi Tyler Durden 16 Tháng chín, 2003