tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The act of a woman mounting a man and riding him in an oceanic fashion
Daves mom seamounted Ryan
viết bởi Daves Moms 09 Tháng mười hai, 2010