Top Definition
When at a party, somebody brings up SNL celebrity jeapordy, everyone begins to perform their imitation of Sean Connery at the same time, absolutely convinced in their heart of hearts that their Sean Connery is the best the best.
Ex: Sean Connerized

Guy #1-Hey did you see the SNL jeapordy? Sean Connery is so funny.
(All at the same time)
Guy #2-Whore Seamen Trebeck.
Guy #3-Jap Anus Relations
Guy #4-I was with your mother last night, Trebek.
Guy #5-Anal bum cover
#sean connery #jeapordy #snl #james bond #trebeck
viết bởi Darron B 13 Tháng ba, 2008
5 Words related to Sean Connerized
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×