tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
sexy, strong, every girl wants him
Look at that Sean Finnegan.
viết bởi Patrick Finn 05 Tháng mười một, 2010